O nás SALUSÉ, spol. s.r.o.

Sme odborná poradenská spoločnosť, poskytujúca službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou, vykonáva zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Naša spoločnosť je oprávnená na výkon PZS pre všetky kategórie práce, t.j. pre nerizikových aj rizikových zamestnancov.

Naša spoločnosť je na trhu od roku 2009.
Poskytujeme kvalitné služby za rozumnú cenu. 

Dohliadame, aby Váš zamestnanec mohol svoju prácu vykonávať tak, aby si udržal zdravie počas celého produktívneho veku. 

Náš hlavný team

MUDr. Juraj Varchola

                   Odborný garant PZS Mgr. Dana Kosáková

                       Výkonný riaditeľ


MUDr. Miroslava Kučerková

                             Lekárka

Jana Bartošeková

         Koordinátor zdravotnej starostlivosti


MUDr. Martina Dovičovičová

                           Lekárka

RNDr. Zuzana Hrázská

                    Oddelenie hygieny

                 Špecialista- zdravie pri práci                   Danka Oravcová

                    Zdravotná sestra


RNDr. Želmíra Matušáková

                    Oddelenie hygieny


Mgr. Miroslava Jurašiková

                   Oddelenie hygieny

              Špecialista- zdravie pri práci