O nás SALUSÉ, spol. s.r.o.

Sme odborná poradenská spoločnosť, poskytujúca službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou, vykonáva zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Naša spoločnosť je oprávnená na výkon PZS pre všetky kategórie práce, t.j. pre nerizikových aj rizikových zamestnancov.

Naša spoločnosť je na trhu od roku 2009.
Poskytujeme kvalitné služby za rozumnú cenu. 

Dohliadame, aby Váš zamestnanec mohol svoju prácu vykonávať tak, aby si udržal zdravie počas celého produktívneho veku. 

Náš hlavný team

MUDr. Juraj Varchola

Odborný garant PZS Mgr. Dana Kosáková

Výkonný riaditeľ


MUDr. Miroslava Kučerková

Lekárka

Jana Bartošeková

Koordinátor zdravotnej starostlivosti


Danka Oravcová

Zdravotná sestra

RNDr. Zuzana Hrázská

Oddelenie hygienyZdravotná sestra

RNDr. Želmíra Matušáková

Oddelenie hygieny