O nás SALUSÉ, spol. s.r.o.

Sme odborná poradenská spoločnosť, poskytujúca službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou, vykonáva zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Naša spoločnosť je oprávnená na výkon PZS pre všetky kategórie práce, t.j. pre nerizikových aj rizikových zamestnancov.

Naša spoločnosť je na trhu od roku 2009.
Poskytujeme kvalitné služby za rozumnú cenu. 

Dohliadame, aby Váš zamestnanec mohol svoju prácu vykonávať tak, aby si udržal zdravie počas celého produktívneho veku. 

Náš hlavný team

MUDr. Juraj Varchola

    Odborný garant PZS Mgr. Dana Melišková

      Výkonný riaditeľ


MUDr. Miroslava Hubová

                Lekárka

RNDr. Zuzana Hrázská

       Oddelenie hygieny

 Špecialista- zdravie pri práci


RNDr. Želmíra Matušáková

Oddelenie hygieny


MUDr. Martina Dovičovičová

         Lekárka

Jana Bartošeková

Koordinátor zdravotnej                     starostlivosti


Mgr. Michaela Machajova PhD. MPH

Oddelenie hygieny


Danka Oravcová

 Zdravotná sestra


Petra Mudrochová

   Zdravotná sestra


PhDr. Silvia Tomšová

Oddelenie hygieny


Mgr. Miroslava Jurašiková

        Oddelenie hygieny

  Špecialista- zdravie pri práci