Naše akcie pre Vaše zdravie

  • Prednášková činnosť zameraná na faktory práce a pracovného prostredia, na podporu zdravého životného štýlu ako prevencie civilizačných chorôb
  • Vypracovanie a distribúcia informatívnych letákov z oblasti zdravia a pracovného prostredia
  • Deň zdravých rúk - prevencia syndrómu karpálneho tunela, elektromyelografické vyšetrenie, vhodné jednoduché cviky na predchádzanie ťažkostí
  • Športové dni
  • Škola chrbta (+ ukážky jednoduchých cvikov k predchádzaniu ťažkostí )
  • Školenia prvej pomoci (nadštandardné vybavenie)
  • Dni zdravia na kľúč s komplexným zabezpečením - ochutnávka zdravých jedál, vyšetrenie cukru, cholesterolu- celé spektrum, meranie tlaku krvi, funkčné vyšetrenie pľúc- všetko spolu
    s lekárskym poradenstvom, analýza tela, masáže, PPT prezentácie podľa výberu + edukácia

Fotogaléria akcií