Špeciál pre klientov
Našim klientom ponúkame vždy aktuálne programy:

  • Meranie hladiny vitamínov D, B12, lipidové spektrum, vyšetrenie onkomarkerov, testy na potravinovú intoleranciu, v chrípkovom období testy na CRP, analýzu tela a mnohé iné spojenés poradenstvom a navrhnutím ďalších postupov v prípade zachytenia patologických hodnôt.

  • V prípade záujmu vypracujeme plán na ozdravenie životného štýlu (naučíme Vás správne zostaviť jedálny lístok, zaradiť primeranú pohybovú aktivitu, techniky na odbúranie stresu).

Čo získate?
Kvalitného a profesionálneho partnera. 
Vysokú odbornosť.
Flexibilitu.
Zákonmi stanovenú ochranu zdravia zamestnancov.
Dohľad nad pracovným prostredím a zdravím Vašich zamestnancov.
Poskytovanie poradenstva.
Zastupovanie pri kontrolách a jednaniach so štátnymi orgánmi na ochranu zdravia.


Všetky uvedené činnosti dokážeme zabezpečiť aj formou objednávky, bez zmluvného vzťahu.

Pripravili sme pre Vás špeciálnu informačnú a vzdelávaciu sekciu

Všetky dôležité informácie na jednom mieste