Čo získate?

  • Kvalitného a profesionálneho partnera
  • Vysokú odbornosť
  • Flexibilitu
  • Zákonmi stanovenú ochranu zdravia zamestnancov
  • Dohľad nad pracovným prostredím a zdravím Vašich zamestnancov
  • Poskytovanie poradenstva
  • Zastupovanie pri kontrolách a jednaniach so štátnymi orgánmi na ochranu zdravia

  • Všetky uvedené činnosti dokážeme zabezpečiť aj formou objednávky, bez zmluvného vzťahu.